Animacja: SPA

Asystent utrzymania pasa ruchu (SPA).

Dzięki wbudowanemu systemowi kamer umieszczonych po wewnętrznej stronie przedniej szyby asystent utrzymania pasa ruchu (SPA) rozpoznaje sytuację, w której pojawia się zagrożenie, że pojazd zboczy z jezdni. SPA kontroluje stale odległość pomiędzy autobusem a liniami oznakowania poziomego jezdni. Gdy tylko koła pojazdu przekroczą linie, do kierowcy wysyłane jest ostrzeżenie w postaci pulsacyjnych drgań po odpowiedniej stronie fotela. SPA aktywowany jest od prędkości 70 km/h i wyłącza się z chwilą uruchomienia kierunkowskazu, na przykład w celu rozpoczęcia zamierzonej zmiany pasa ruchu.