Podręcznik dla służb ratowniczych.

Budowanie bezpiecznych pojazdów to nadrzędny cel w ramach integralnego systemu bezpieczeństwa Mercedes-Benz. Obejmuje on także wszystkie działania, które pozwalają minimalizować skutki wypadku. Ważną częścią naszej pracy są więc precyzyjne informacje dla służb ratowniczych. Szczegółowa wiedza na temat naszych pojazdów i ich systemów bezpieczeństwa pomaga bowiem służbom ratowniczym szybciej docierać do rannych, a tym samym ratować im życie.