Zdjęcie: Asystent wspomagania koncentracji (AtAs)

Asystent wspomagania koncentracji (AtAs).

Niezwykle wyjątkowym rozwiązaniem jak na autobus jest nowy ATTENTION ASSIST* (AtAs). Układ rejestruje parametry takie jak kąt skrętu, prędkość, przyśpieszenie wzdłużne i poprzeczne, czas trwania jazdy, sygnały z urządzeń obsługowych i zmiany kierowców. Z korelacji danych Asystent wspomagania koncentracji tworzy obraz aktualnej kondycji kierowcy. Jeśli dane wskazują na brak koncentracji i zmęczenie, na wyświetlaczu pojawia się ikona filiżanki kawy informująca o tym, że kierowca powinien zrobić przerwę.

* Wyposażenie opcjonalne