Animacja: AEBS

Asystent wspomagania hamowania awaryjnego (AEBS).

System wspomagania hamowania awaryjnego AEBS* (Advanced Emergency Braking System). Dzięki wbudowanemu systemowi radarów AEBS rozpoznaje zarówno poprzedzające jak i stojące pojazdy w odległości maksymalnie 200 m, obliczając na bieżąco różnicę prędkości względem poprzedzającego go pojazdu. Jeśli w przypadku braku ingerencji w sposób jazdy kolizja okaże się nieunikniona, kierowca zostanie w pierwszej kolejności ostrzeżony sygnałem optycznym i akustycznym, a pojazd rozpocznie automatycznie częściowe hamowanie. W tej fazie kierowca nadal ma jeszcze szanse na podjęcie reakcji, hamując lub wykonując unik.

Jeżeli kierowca nie zareaguje i zaistnieje bezpośrednie zagrożenie kolizją, przerywany sygnał ostrzegawczy przejdzie w dźwięk ciągły, a pojazd podejmie automatycznie hamowanie z pełną mocą. Także i teraz kierowca ma jeszcze w każdej chwili możliwość podjęcia ręcznej ingerencji, wykonując na przykład unik. AEBS może pomóc w zapobieżeniu wypadkom poprzez najechanie na innego uczestnika ruchu, a w przypadku większych prędkości może w każdym razie znacznie złagodzić skutki wypadku, wykonując hamowanie awaryjne.

* od 07/2015 r. na wyposażeniu seryjnym we wszystkich autobusach turystycznych Mercedes-Benz