Animatie: ART

Animatie: Stop and Go

Afstandsregeling (ART).

De afstandsregeling (ART) ontlast de chauffeur op autowegen en autosnelwegen. Als de ART een voorliggend voertuig opmerkt dat langzamer rijdt, dan vertraagt het de bus automatisch, totdat een door de chauffeur gekozen afstand bereikt is, die het systeem dan constant aanhoudt. Hiertoe speurt het alle 50 milliseconden de omgeving voor de bus af. Het meet binnen een maximale afstand van 200 m met drie radarantennes de afstand en de relatieve snelheid van voorliggende voertuigen.

De ART meet de relatieve snelheid tot op 0,7 km/h nauwkeurig. Als er geen voorliggend verkeer is, werkt het systeem als een gewone snelheidsregeling. De afstandsregeling assisteert chauffeurs vooral bij gemiddeld tot druk verkeer en ontlast hen in grote mate van het remmen voor voorliggend verkeer. De vertraging is hierbij beperkt tot 20% van de maximale remkracht.

De via de ART ingestelde afstand is afhankelijk van de snelheid en wordt in procentuele verhouding ten opzichte van de snelheidsmeter ingegeven. Het systeem is af fabriek op een afstand van ongeveer 60% van de snelheid ingesteld. De chauffeur kan vanuit die basisinstelling de gewenste afstand in vastgelegde stappen vergroten of verkleinen.

Hoofdbestanddeel van de afstandsregeling is een afstandsradar die aangebracht is op het midden van het voertuig. De radar wisselt voortdurend tussen drie antennes. Die worden door het systeem uitgezonden en zijn afgesteld om de linker-, rechter-, en middenrijstrook in de rijrichting te bewaken.