Animatie: COLLISION PREVENTION ASSIST

COLLISION PREVENTION ASSIST.

De COLLISION PREVENTION ASSIST (onderdeel van het pakket Rijassistentie) geeft een zichtbare en hoorbare waarschuwing zodra de afstand tot een voertuig of een hindernis te klein wordt en helpt u bij een noodstop.

Het combineert de afstandswaarschuwing met radar en de rembekrachtiging van het remhulpsysteem BAS pro en helpt zo het gevaar voor een kop-staartbotsing te verkleinen. De afstandswaarschuwing van COLLISION PREVENTION ASSIST werkt met een Mid-Range-radarsensor in de voorkant, die in een snelheidsbereik van 30 tot 160 km/u permanent de afstand tot het voorliggende voertuig en het onderlinge verschil in snelheid controleert. Stilstaande hindernissen kunnen tot een snelheid van 70 km/u worden gedetecteerd.

Als de veilige afstand tot een voorliggend voertuig verscheidene seconden te klein is, gaat in het combi-instrument een waarschuwingslampje branden. Als de afstand door hoge snelheid of krachtig accelereren korter blijft worden, klinkt ook een onderbroken geluidssignaal. Tegelijkertijd activeert COLLISION PREVENTION ASSIST het remhulpsysteem BAS pro. Dit berekent de remdruk die nodig zou zijn om een botsing te vermijden. Als de chauffeur het rempedaal krachtig intrapt, verhoogt het remhulpsysteem BAS pro, indien nodig, de remdruk automatisch tot een aan de situatie aangepaste waarde. Bij een noodstop voorkomt het ABS dat de wielen blokkeren. De rembekrachtiging door het remhulpsysteem BAS pro wordt weer opgeheven zodra de chauffeur het rempedaal loslaat of er geen gevaar op botsingen meer bestaat.